eu projekti

Table Of Content

Projekt 1

Povećanje kapaciteta proizvodnje građevinske stolarije

  Kontakt osoba: Mario Pelikan Tel: +385 44 720 752 E-mail: zoma@sk.t-com.hr U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“ proizvodno-uslužni obrt Zoma provodi projekt „Povećanje kapaciteta proizvodnje građevinske stolarije„ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.06.2067. Kroz provedbu projekta nabaviti će se oprema koja poboljšava uvjete manipulacije robama unutar pogona, povećava razinu finalizacije dijela proizvoda, te uvodi IT-tehnologije koja unapređuje proizvodne proces pretežno u fazi proizvodnje. Njena provedba doprinijeti će povećanju rast broja zaposlenih, rastu prodaje na domaćem i stranom tržištu i unapređenju uvjeta rada za zaposlene. Ciljane grupe na koje će projekt imati utjecaj su uprava, zaposlenici i kupci proizvoda.  
 • Naziv projekta: Povećanje kapaciteta proizvodnje građevinske stolarije
 • Ime korisnika: proizvodno-uslužni obrt Zoma
 • Ukupni iznos projekta: 679.002,50
 • Prihvatljivi troškovi projekta: 543.202,00
 • Ukupni iznos odobrene potpore: 300.000,00 kn
 • Trajanje projekta: 1.7.2017.-30.4.2018.
 • Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr
 

Projekt 2

Unaprjeđenje prodaje i uvođenje ERP-a obrta ZOMA

  Kontakt osoba: Mario Pelikan Tel: +385 44 720 752 E-mail: zoma@sk.t-com.hr Sažetak projekta: ZOMA je uvela ERP 2004. godine, koji je do provedbe projekta ostao u funkciji u neizmijenjenom obliku te je potpuno zastario i predstavljao je glavno ograničenje za unapređenje organizacije poslovanja. Predmet projekta je nabava moderne IT-infrastrukture, uvođenje novog ERP- a, nadogradnja postojećeg sustava za praćenje proizvodnje, te uvođenje specijaliziranih sustava za podršku proizvodnji i prodaji. Ciljevi projekta su integracija IT-sustava koji će doprinijeti rastu produktivnosti rada te poboljšanju konkurentnost na domaćem i stranim tržištima. Ciljane skupine su uprava, zaposlenici i poslovni partneri.  
 • Naziv projekta: Unaprjeđenje prodaje i uvođenje ERP-a obrta ZOMA
 • Referentna oznaka javnog poziva: KK.03.2.1.19
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.055.500,00 kn
 • Bespovratna sredstva: 569.555,00 kn
 • Vrijeme provedbe: 01.09.2019.- 01.09.2021.
 • Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr
 

Projekt 3

Unapređenje tehnologije proizvodnje stolarije i digitalizacije poslovanja

  Kontakt osoba: Mario Pelikan Tel: +385 44 720 752 E-mail: zoma@sk.t-com.hr Predmet projekta je nabava nove CNC tehnologije koja će se implementirati u proizvodni pogon ZOMA prozori i vrata radi poboljšanja produktivnosti rada, optimizacije utrošaka materijala i smanjenja škarta, energetske učinkovitosti i poboljšanja uvjeta rada za zaposlenike. Unaprijediti će se i IT-sustav uvođenjem poboljšanih aplikacija za upravljanje proizvodnjom i poslovanjem. Ulaganje će doprinijeti jačanju konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu, i doprinijeti upravi, zaposlenicima i poslovnim partnerima.  
 • Prijavitelj: ZOMA prozori i vrata d.o.o.
 • Javni poziv: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju
 • Kod projekta: KK.11.1.1.01.0841
 • Naziv projekta: Unapređenje tehnologije proizvodnje stolarije i digitalizacije poslovanja
 • Trajanje projekta: 01.11.2021. – 01.09.2023.
 • Vrijednost projekta: 7.965.379,97 HRK / 1.057.187,60 €
 • Prihvatljivi troškovi: 5.772.014,46 HRK / 766.077,97 €
 • Odobrena potpora: 2.670.202,76 HRK / 354.396,81 €
 • Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr
 
hamag eu strukturni
kohezija eu esif
www.hamagbicro.hr

Podijeli:

Pin It on Pinterest