Projekt E-impuls

Kontakt osoba: Mario Pelikan

Tel: +385 44 720 752

E-mail: zoma@sk.t-com.hr

 

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“ proizvodno-uslužni obrt Zoma provodi
projekt „Povećanje kapaciteta proizvodnje građevinske stolarije„ za koji su odobrena
bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih
fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.06.2067.
Kroz provedbu projekta nabaviti će se oprema koja poboljšava uvjete manipulacije robama
unutar pogona, povećava razinu finalizacije dijela proizvoda, te uvodi IT-tehnologije koja
unapređuje proizvodne proces pretežno u fazi proizvodnje. Njena provedba doprinijeti će
povećanju rast broja zaposlenih, rastu prodaje na domaćem i stranom tržištu i unapređenju
uvjeta rada za zaposlene. Ciljane grupe na koje će projekt imati utjecaj su uprava, zaposlenici i
kupci proizvoda.

  • Naziv projekta: Povećanje kapaciteta proizvodnje građevinske stolarije
  • Ime korisnika: proizvodno-uslužni obrt Zoma
  • Ukupni iznos projekta: 679.002,50
  • Prihvatljivi troškovi projekta: 543.202,00
  • Ukupni iznos odobrene potpore: 300.000,00 kn
  • Trajanje projekta: 1.7.2017.-30.4.2018.
  • Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr

 

www.hamagbicro.hr

Na vrh